Bafa Gölü

Bafa Gölü (1)
Bafa Gölü (2)
Bafa Gölü (3)
Bafa Gölü (4)
Bafa Gölü (5)
Bafa Gölü (6)
Bafa Gölü (7)
Bafa Gölü (8)
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow
Shadow

 Bafa Gölü (Çamiçi Gölü olarak da bilinir, eskiden Vafi Denizi), Ege Bölgesi‘nin en büyük gölüdür.

Söke ovası 2000 yıl kadar önce denizdi, burada büyük bir körfez vardı. Büyük Menderes ırmağının getirdiği alüvyonlar körfezi doldurdu ve ova haline getirdi. Bugünkü Bafa Gölü denizden bir parça olarak arada kaldı. Gölün üzerinde iki ada bulunmaktadır. İkiz adalardan biri aslında tam ada değil, bir kumulla karaya bağlıdır. Bafa Gölü’nde kefal, levrek, yılan balığı tutulmaktadır.  Gölde gezmek isterseniz dolmuş usulü motorlara binebilirsiniz. Bu sayede Adalar, Heraklia antik kentini de gezebilirsiniz. Göldeki adalarda manastırlar, kiliseler kurulmuş olup bunlardan “Yediler Manastırı” en eskisidir. Gölün çevresi zeytinliklerle çevrilidir, bu nedenle gölün çevresindeki lokantalar da yapılan yemeklerin hepsi zeytinyağı ile yapılmaktadır.

Nasıl Gidilir;

İzmir’den Bodrum’a doğru uzanan yol üzerinde yer alan göl, Bodrum’a 90 km mesafededir. Özel araç veya Milas’tan kalkan belediye otobüsleri ile ulaşım sağlanabilmektedir.

Bafa Gölü, Büyük Menderes Nehri deltasının güneydoğu kesiminde, Menteşe Dağlarının içine sokulmuş sığ bir tatlı su gölüdür. Yaklaşık 60 km²’lik yüz ölçüme sahip olan Bafa Gölü’nün denizden yüksekliği 2 metre, en derin bölümü 21 metre, uzun ekseni 16 km ve en geniş yeri 6 km’dir. Aydın ve Muğla il topraklarında yer alır. Eski zamanlarda Ege Denizi‘nin bir parçası olan göl Büyük Menderes’in taşıdığı alüvyonlar ile birlikte, kıyıdan kilometrelerce içeride kalmıştır. Bugün Büyük Menderes Nehrinin Ege Denizine döküldüğü alandan yaklaşık 17 km uzaklıktadır.

Büyük Menderes eskiden Latmos Körfezinde denize dökülüyordu. Bugün göl kıyısında yıkıntıları bulunan tarihi Herakleia ya da Herakleia Latmos kenti de bu körfezin doğu kıyısında yer alıyordu. Nehrin taşıdığı alüvyonların birikmesiyle Latmos Körfezi önce tuzlu göl haline geldi. Doğal set gerisinde toplanan fazla sularla düzeyi yükselince, kuzeydeki sığ Çerçen Koyunu kaplayarak alanını genişletti. Fazla suyunu batı ucundaki bir giderle Büyük Menderes Nehrine akıtarak yavaş yavaş bir tatlı su gölüne dönüştü. Göl 1978 yılına kadar bir ailenin mülküyken bu tarihte hazineye devredilmiştir.

Büyük Menderes deltasının gelişimi ile antik zamanlardan günümüze Bafa Gölünün oluşumu;

Gölün kıyıları, Ege Denizinin kıyıları gibi girintili çıkıntılıdır. Bu özellik göle ayrı bir güzellik verir. Doğal set gölü olan Bafa Gölünde birçok küçük ada vardır. Bazılarında tarihsel yapı kalıntıları bulunan bu adalardan başlıcaları Hayaletada, İkizada ve Menet Adasıdır. Göl kıyısında ise, antik liman kentleri Herakleia ve Pyrrha’nın kalıntıları bulunur. Çevresinde manastırlara ve tarihî mağaralara rastlamak mümkündür.

Gölün kıyısında oldukça bakımlı zeytin ağaçları vardır. Bunlar yer yer yoğunlaşarak çevredeki dağların yamaçlarında, maki türleriyle karışır. Gölün kuzey bölümü oldukça dağlıktır. Burada makiler daha yoğundur.

SökeMilas yolu, gölün güney kıyısını izler. Burada turistik tesisler ve kamp alanları vardır. Gölün çevresindeki başlıca yerleşimler doğusundaki Kapkırı ile batısındaki Serçin köyleridir.

Türkiye’nin önemli kuş cennetlerinden biridir. Bafa Gölünün Balat Ovasına bakan batı kıyısı, sonbahar ve ilkbaharda göçmen kuşların konaklayıp üredikleri sığ bir alandır.